การเลือกเรียนด้านจิตวิทยาความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการที่นักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงด้านความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น การได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ของคนอื่นๆ ที่นอกจากตัวเราเอง ด้วยเหตุนี้การเลือกเรียนจิตวิทยาจึงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ ผู้ที่จะเลือกเรียนจิตวิทยาส่วนมากจะมาจากความชอบส่วนตัวเป็นหลัก ด้านสถาบันศึกษาที่เปิดสอนเองก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย อย่างในต่างประเทศที่สหรัฐฯ ก็นับว่ามีหลายๆ มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนภาควิชาจิตวิทยา อย่างอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่หากใครต้องการเรียนด้านจิตวิทยาก็สามารถลองเข้าไปสมัครที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ดูได้ มหาวิทยาลัยที่ว่านั่นก็คือ University of Michigan

มหาวิทยาลัยสำหรับผู้สนใจเรียนจิตวิทยา University of Michigan

University of Michigan เป็นมหาวิทยาลัยรัฐปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองแอนน์อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1817 แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่เมืองดีทรอยต์ ก่อนที่จะมีการย้ายมาตั้งยังเมืองแอนน์อาร์เบอร์เมื่อปี 1847 พื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยมีอยู่ราว 3.071 เอเคอร์ เมื่อปี 2011 University of Michigan ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 29 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ให้เป็น Best Collages is National Universities ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในรัฐมิชิแกนเลยก็ว่าได้ สำหรับสถานที่ตั้งใหม่อย่างเมืองแอนน์อาร์เบอร์นั้นจริงๆ แล้วก็อยู่ห่างจากสถานที่เดิมอย่างเมืองดีทรอยต์ประมาณ 45 นาทีหากเดินทางด้วยรถยนต์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าพักภายในมหาวิทยาลัยได้แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เลือกจะพักบริเวณตัวเมืองมากกว่า ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐมิชิแกนมีสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่มากมายแต่สำหรับสาขาวิชาที่โดดเด่นก็จะมีจิตวิทยา, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรมและผังเมือง, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ดนตรี, วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาไม่ได้ยึดติดแค่สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทำให้โด่งดังมีชื่อเสียง มีศิษย์เก่าที่เคยศึกษายัง University of Michigan มากมายที่มีชื่อเสียง เช่น Gerald Ford อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ, Lucy Liu นักแสดง และ Tom Brady นักอเมริกันฟุตบอลอาชีพของสหรัฐฯ

ในแต่ละปีมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการสอบเข้ามายัง University of Michigan ให้จงได้แต่ก็ต้องมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษายังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องยอมรับว่าด้วยลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสหรัฐฯ ทำให้มักจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเรียนด้านจิตวิทยาส่วนใหญ่มักจะเลือกเรียนกันในสหรัฐฯ ด้วยลักษณะการสอนแบบเฉพาะตัวส่งผลให้มีผู้คนที่สนใจการเรียนด้านจิตวิทยาจำนวนมากเลือกมาเรียนที่สหรัฐฯ กับ University of Michigan แห่งนี้