อยากให้คนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของสภาพจิตใจที่เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ บางคนมักจะอายเมื่อต้องไปหาจิตอพทย์ แต่จริงๆแล้วในต่างประเทศถือเป็นเรื่องธรรมดามาก เพราะคนทุกมีโอกาสเป็นเมื่อเกิดอาการเคลียดขึ้นมาหากไม่รักษาให้ทันเวลาอาจเป็นหนักถึงขั้นคิดสั่นได้