จิตแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

จิตแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน