หลักสูตรจิตแพทย์มีอะไรบ้าง

จิตแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเน้นรักษาโรคภายในจิตใจ และอาการความผิดปกติภายในจิตใจของมนุษย์ โดยหลายๆคนอาจเกิดความสับสนระหว่าง นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ ซึ่งต้องขอบอกว่าจิตแพทย์นั้น คือ ผู้เรียนจบทางการแพทย์โดยตรง หลังจากนั้นจึงมาเรียนจิตวิทยาต่ออีก 3-4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง  หลังจากนั้นจึงสอบวุฒิบัตรเพื่อรับบัตรวุฒิบัตรเฉพาะทางด้านจิตเวช

จิตแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

จิตแพทย์ต้องเรียนอะไรบ้าง

เบื้องต้นจะเรียนเช่นเดียวกับหมอสาขาอื่นทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจสภาพร่างกายเบื้องต้น เพิ่มเติมทางด้านการตรวจสุขภาพจิต ค้นหาสาเหตุของการเกิดโรค วิเคราะห์แนวทางการรักษา รวมทั้งการป้องกันและหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดการเกิดโรคขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีความแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่นตรงที่มีการเจาะลงลึกในเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตเป็นหลัก ในสายงานอื่นจะรักษาโรคที่สามารถมองเห็นได้ เช่น ขาหัก, เป็นไข้มีน้ำมูกไหลหน้าแดงก่ำ, ปอดอักเสบ เป็นต้น แต่จิตแพทย์จะต้องค้นหาโรคอันไม่อาจมองเห็นได้เลย ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์และจะต้องหาสาเหตุรวมทั้งวิธีแก้ไขที่ถูกต้องให้ได้ เพราะฉะนั้นผู้เรียนจิตแพทย์จะต้องมีความโดดเด่น ในเรื่องของการตั้งคำถาม กับการรับฟัง พร้อมทั้งแปลข้อมูลออกมาจากสิ่งที่ได้ฟังและพบเห็น จากการแสดงออกทางร่างกาย และทางสีหน้าต่างๆของผู้ป่วย รวมทั้งจะต้องใส่ใจกับคนป่วยที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุด อีกทั้งยังต้องศึกษาเรื่องยาซึ่งส่งผลต่อสารเคมีในสมอง ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องเรียนเรื่องของจิตบำบัดควบคู่ไปกับการใช้ยาอีกด้วย เนื่องจากปัญหาของผู้ป่วยในแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน จึงทำให้วิธีการรักษาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลไป

หลังจากเรียนจบหลักสูตรแพทย์ 6 ปี ยังต้องศึกษาทางด้านเฉพาะทางต่ออีก 3 ปี

หลังจากเรียนจบ 6 ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องไปทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมาเรียนต่อทางด้านเฉพาะทางอีก 3-4 ปี ซึ่งถ้าเทียบกับระดับการศึกษาทั่วไปแล้วก็จะอยู่ในระดับปริญญาโท แต่สำหรับในประเทศไทยแล้วสาขาอาชีพทางด้านจิตแพทย์เป็นสาขาอาชีพค่อนข้างขาดแคลน เพราะฉะนั้นจึงมีคุณสมบัติพิเศษเมื่อเรียนจบ 6 ปีแล้วสามารถเรียนสาขาเฉพาะต่อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำงานไปทำงานก่อน การเรียนจิตแพทย์เพื่อรักษาผู้ใหญ่จะใช้เวลาเรียนต่อ 3 ปี และผู้ที่ต้องการเรียนต่อจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 1 ปีเป็นทั้งหมด 4 ปี ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครเรียนต่อที่สาขาวิชาจิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดรับได้เลย

โดยในมหาวิทยาลัยที่หนึ่ง เปิดรับรองแพทย์เพื่อมาเรียนต่อปีละ 2 – 6 คน โดยในปีหนึ่งจะมีผู้ที่จบหลักสูตรสาขาจิตแพทย์จำนวน 25-30 คน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอีกประมาณ 12 คน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันแห่งนั้นมีอาจารย์ผู้สอนจำนวนเยอะแค่ไหน ซึ่งหลักสูตรการสอนก็ไม่ใช่เป็นการนั่งเรียนแต่ในห้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเรียนโดยการศึกษาจากเคสจริง เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงในระหว่างเรียนไปด้วย โดยต้องศึกษาคนไข้ตัวจริงเมื่อได้ซักประวัติสอบถามข้อมูลมาแล้ว ก็นำมาวิเคราะห์และแนะนำไปปรึกษากับครูผู้สอน เพื่อหาแนวทางในการรักษาต่อไป หลังจากที่เรียนจบครบ 3 ปีแล้ว หลังจากนั้นก็จะมีการสอบครั้งใหญ่ใช้เวลาสอบทั้งหมด 7 วัน มีทั้งสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ถ้าสอบไม่ผ่านอีก 6 เดือนให้ไปเตรียมตัวและกลับมาสอบใหม่ หรือสอบใหม่ในปีหน้าไปเลย แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านก็จะได้รับการบรรจุวุฒิบัตรสาขา ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ และมาเป็นจิตแพทย์อย่างเต็มตัว

คุณผู้อ่านคงมีความเข้าใจกับอาชีพจิตแพทย์มากขึ้นแล้วนะคะ ซึ่งก็เรียนวิชาต่างๆก็ไม่แตกต่างจากหมอโรคอื่นๆ ทั่วไปเลยถ้าคุณสนใจก็สามารถหาแนวทางในการศึกษาต่อ เพื่อก้าวไปเป็นจิตแพทย์ที่ดีได้ จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และทำให้จิตใจของเขากลับมาเป็นจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงดังเดิม