Psychologist

การที่หลายคนมองข้ามความสำคัญในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นเป็นเพราะว่าคนคนนั้นไม่ได้มองเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นที่จะมีต่อตน เสมือนกับนักจิตวิทยา ที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจกับด้านนี้มากนัก เพราะว่าไม่มีความรู้ว่าจริงๆ แล้วนั้น นักจิตวิทยาสามารถที่จะช่วยได้อะไรหลายๆ อย่าง รวมถึงตัวเรานั้นให้ดีขึ้นได้ หรือพูดง่ายๆ ว่ามองไม่เห็นประโยชน์ของนักจิตวิทยานั่นเอง และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของจิตวิทยากัน ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีประโยชน์กับตัวเราและสังคมของเราอย่างไรบ้าง แล้วถ้าหากว่าเราขาดในส่วนนี้ไปชีวิต หรือสังคมของเราจะแย่ลงหรือไม่ เผื่อว่าหลายๆ คนที่ได้อ่านจะหันมาให้ความสำคัญกับจิตวิทยามากขึ้น

จิตวิทยาถือว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่ง ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นความรู้ทางด้านนี้จึงสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้ในหลายๆด้านดังนี้

  • ช่วยให้มนุษย์เข้าใจตนเอง การที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นจะส่งผลให้เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ปัญหาของสังคมในปัจจุบันคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะจัดการกับตัวเองได้ เพราะไม่เข้าใจตัวเองนั่นเอง ดังนั้นหากว่าใครหากจะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ นักจิตวิทยาสามารถที่จะให้คำปรึกษาคุณได้
  • ช่วยให้มนุษย์เข้าใจผู้อื่น ความไม่เข้าใจกันของคนในสังคมจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้ ดังนั้นในการเข้าใจคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว คู่รัก หรือใครก็ตามจึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะเราจะต้องยอมรัยให้ได้ว่าโดยสภาพแวดล้อมการเติบโต การใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นความคิด ความเชื่อของคนแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย แต่จะทำอย่างหากเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคม ก็คือจะต้องเข้าใจกันนั่นเอง และยอมรับในความแตกต่างเหล่านี้ให้ได้ แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  • ช่วยวางกฏเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งหากอธิบายง่ายๆ ก็คือการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการร่างกฎหมายต่างๆ นั่นเอง เพราะสังคมของเรานั้นมีคนหมู่มากรวมอยู่ด้วยกัน การที่จะจัดระเบียบทางสังคมให้เรียบร้อย ให้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ก็คือกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะกำหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา คือการทำอย่างไรให้คนในสังคมนั้นปฏิบัติตามได้อย่างพึงพอใจ ซึ่งในจุดนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์ที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันเองมาช่วย
  • ช่วยบรรเทาปัญหาทางสังคม สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งดีและร้าย บางครั้งสิ่งเร้าที่ร้ายๆ ก็มีอิทธิพลมากๆ กับตัวของคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคม ดังนั้นการที่เราใช้ความรู้ทางจิตวิทยามาช่วยให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้ถึงสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อตัวของตนเอง คนคนนั้นก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายๆ ช่วยลดปัญหาทางสังคมได้
  • เพิ่มคุณภาพชีวิต การเจริญเติบโตของคนคนหนึ่งนั้น เริ่มต้นที่การเลี้ยงดูจากครอบครัว สภาพแวดล้อม ทั้งเพื่อน ทั้งผู้ใหญ่ สิ่งต่างๆ รอบตัวล้วนมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ คนที่เลี้ยงดูหรือปลูกฝังเอง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพอสมควร ซึ่งพ่อแม่เองสามารถที่จะปรึกษาสิ่งเหล่านี้หับนักจิตวิทยาได้อย่างเช่น วิธีการเลี้ยงลูก เป็นต้น