ทำความรู้จักบุคคลสำคัญในวงการจิตวิทยาที่ต้องรู้

นักจิตวิทยา คือ บุคคลผู้ช่วยเหลือคนไข้ ด้วยความรู้ทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ ภายในจิตใจ ให้มีอาการดีขึ้น และกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข นอกจากนี้นักจิตวิทยาบางท่าน ยังเป็นผู้ค้นพบโรคใหม่ๆ รวมทั้งวิธีรักษาใหม่ๆได้อีกด้วย สำหรับในวันนี้เราไปทำความรู้จักกับ บุคคลสำคัญในวงการจิตวิทยา กันดีกว่าว่ามีใครบ้าง

ทำความรู้จักบุคคลสำคัญในวงการจิตวิทยาที่ต้องรู้

บุคคลสำคัญในวงการจิตวิทยา

Albert Bandura

ค.ศ. 1925 – ปัจจุบัน

Albert Bandura ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความมั่นคงเรื่องการเรียนรู้ด้วยการดูตัวแบบ หรือการลอกเลียนแบบ งานของเขามุ่งศึกษาในเรื่องธรรมชาติของความก้าวร้าว โดยการเรียนรู้ ด้วยการดูตัวแบบนี้จะเกิดขึ้น ไม่ว่าตัวแบบจะได้รับรางวัลจากการกระทำนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม

การเรียนรู้แบบนี้ แสดงให้เห็นว่าการลงโทษสามารถส่งผลต่อสถานการณ์การเลียนแบบ โดยเด็กพร้อมที่เลียนแบบผู้ที่ได้รับรางวัลมากกว่าผู้ที่ถูกลงโทษ เพราะฉะนั้น เด็กจึงเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบไมต้องได้รับรางวัลหรือการลงโทษ Bandura แสดงให้เห็นว่า เมื่อตัวแบบถูกเสนอด้วยสิ่งเร้า ก็จะมีแนวโน้มซึ่งถูกวางไปด้วยเงื่อนไข

Sigmund Freud

ค.ศ. 1856 – 1939

ในช่วงชีวิตหนึ่ง Sigmund Freud เป็นผู้เชี่ยวชาญรักษาความผิดปกติทางประสาท และ Hysteria และในช่วงเวลานี้นี่เอง ที่ Sigmund Freud ได้เรียนรู้เรื่อง ขั้นตอนปลดปล่อยอารมณ์อย่างรุนแรง ของ Joseph Breuer เพื่อนร่วมงานของเขา ซึ่งใช้ในการรักษาอาการ Hysteria โดยอาการนี้จะหายไปเมื่อผู้ป่วยถูกกระตุ้นให้นึกถึงความทรงจำที่เป็นบาดแผลในขณะที่อยู่ภายใต้การสะกดจิต สิ่งด้วยวิธีการนี้ จะทำให้ผู้ป่วยแสดงอารมณ์ดั้งเดิม ที่เป็นปมในใจและลืมมันไป นอกจาก Freud จะศึกษาจากการสังเกตอาการ รวมทั้งศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ป่วยเองแล้ว เขายังใช้การวิเคราะห์จากความฝันอีกด้วย ในปี 1900 ผลงานชิ้นสำคัญอันลือลั่นของ Freud ก็ได้รับการตีพิมพ์ออกมา นั่นก็คือ ‘The Interpretation of Dreams’

Stanislav Grof

เขาและ Christina Grof ภรรยาของเขา ได้พัฒนาวิธีบำบัดแบบไม่ใช้ยาหลอนประสาทขึ้นมา โดยการบำบัดนี้เรียกว่า การหายใจแบบ Holotropic Breathwork ที่ต่อมาได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทาง ของพวกเขาในการบำบัด โดย Grof ได้ควบคุมการทดลองมากกว่า 3000 ครั้ง ต่อมา Grof ได้พัฒนาจิตบำบัดจากการใช้สาร SLD ขึ้น หากแต่ต่อมาก็มีกฎหมายที่มีความเกี่ยวกับการห้ามใช้ยาหลอนประสาทออกมา เขาจึงยุบวิธีการนี้ไป พร้อมหันไปพัฒนาการเข้าถึงสภาวะเหนือธรรมดาของจิตสำนึก จนเกิดเป็นการบำบัดหายใจแบบ Holotropic Breathwork ขึ้น ซึ่ง Grof เชื่อว่าการเข้าถึงสภาวะดังกล่าวเหล่านี้ เป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาเยียวยาปัญหาทางจิตใจ รวมถึงแก้ไขปัญหาทางด้านจิตวิญญาณ ได้ไปพร้อมกัน