ถ้าอยากเรียนจิตวิทยา ต้องเรียนสายอะไร ?

psychology ถ้าอยากเรียนจิตวิทยา ต้องเรียนสายอะไร ?