จิตแพทย์หมอรักษาใจที่หลายคนมองข้าม

จิตแพทย์หมอ

อาการผิดปกติทางจิตใจบางครั้งก็สามารถที่จะรู้ได้เอง แต่บางครั้งคนเราก็เกิดอาการไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น จนอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ฉะนั่นสิ่งที่สำคัญคือการรู้จักสังเกตตัวเองว่าสภาพทางจิตใจนั้นเปลี่ยนแปลง หรือมีความผิดปกติหรือไม่ หากมีข้อสงสัยสิ่งที่สามารถทำ Continue reading “จิตแพทย์หมอรักษาใจที่หลายคนมองข้าม”