OUR SERVICES

ภาษาทางจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้และต้องให้ความสำคัญ ได้มาการบัญญัติศัพท์เพื่อให้ใช้ได้ในการศึกษาเหมือนกับศาสตร์อื่นๆ คำศัพท์บางส่วนประกอบด้วยคำศัพท์ที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์บางคำก็เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่คุ้นเคย ถึงแม้ศัพท์ (more…)

View More

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

หลักการก็เหมือนกับวิทยศาสตร์ทั่วไป วิธีการทางจิตวิทยาหลัก มี 2 องค์ประกอบ ขั้นการสังเกตองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สำคัญ ๆอย่างมีระบบ และขั้นการรวบรวมและตีความข้อมูลที่ได้มา คือ ความพยายามที่จะกำจัดอิทธิพลของอคติหรือความลำเอียงของผู้สังเกต (more…)

View More

วิธีการทดลอง

ผู้สังเกตจะถูกเรียกว่าผู้ทดลองที่จะสร้างสภาวะหรือตัวแปรขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่อ ตัวแปรอื่น ๆ อาจเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มหรือมากกว่านั้น แล้วรายงานผลการทดลอง หรือผลจากการรวบรวมและตีความ (more…)

View More

How to find a relationship

วิธีการหาความสัมพันธ์

Psychometric techniques

วิธีวัดทางจิตวิทยา ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและแบบสอบถาม เพื่อวัด ความแตกต่างของลักษณะต่างๆของบุคคล หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยทั่วไปแบบทดสอบที่ใช้ใน งานวิจัยด้านหาความสัมพันธ์สามารถทดสอบตัวแปรอิสระได้เป็นรายๆไป ดังนั้น วิธีวัดทางจิตวิทยานี้จึงแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ด้วยผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือแบบสอบถามนั่นเอง

Naturalistic Observation

การสังเกตในเรื่องของสภาพธรรมชาติ ซึ่งจะให้ในเรื่องของสภาพความเป็นจริงได้มากว่า ข้อเท็จจริงที่มากว่า เพราะว่าเป็นการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวติจริงของผู้ป่าย ผุ้ที่ถูกสักเกตจะต้องไม่รู้ว่าตัวเองโดนสังเกตอยู่ เพราะจะได้รู้ถึงฟฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เวลาในการสังเกตนาน ถึงนานที่สุด

Clinical Method of Observation

การสังเกตด้วยวิธีการทางคลีนิคเป็นการศึกษาประวัติรายบุคคล (กรณีศึกษา) ซึ่งจะช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจประวัติความเป็นมา พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู รวมไปถึงพื้นฐานของการ เกิดพฤติกรรม เพื่อใช้ประกอบการบำบัดรักษาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีการสังเกตดังกล่าวอาจเกิดผิดพลาดด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงต้องมีการวางแผนและได้รับการฝึกฝนอย่างดี โดยเฉพาะการสังเกตวิธีทางคลีนิค ที่ไม่สามารถกระทำซ้ำได้

View More

FROM OUR BLOG

จากบล็อกของเรา

เส้นทางของนักจิตวิทยาที่ควรรู้

สำหรับการเป็นนักจิตวิทยาแม้บางคนอาจมองว่าพื้นฐานต้องมีความเข้าใจโลก เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น เรียนรู้การให้กำลังใจให้คำแนะแนวปรึกษาที่ดีเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ หากมองแบบผิวเผินก็ดูเหมือนว่าการทำงานด้านจิตวิทยาเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยาก หากใครที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจในเรื่องราวลักษณะนี้คงไม่ใช่สิ่งที่เกินความสามารถพวกเขาเกินไปที่จะทำได้ ทว่าในความเป็นจริงแล้วกว่าที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพได้จะต้องผ่านสิ่งต่างๆ มากมายไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบหรือความเข้าใจเพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้ต้องมีหลักสูตรที่ถูกต้องด้วยจึงจะทำให้การเป็นนักจิตวิทยาสมบูรณ์แบบที่สุด เส้นทางกว่าจะเป็นนักจิตวิทยาที่ควรรู้ สำหรับขั้นแรกของการจะเป็นนักจิตวิทยาอาจไม่ได้ถูกมองว่าจะต้องชอบหรือไม่ชอบเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับว่ามองการเป็นนักจิตวิทยาอย่างไร หากรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าสนใจการเป็นนักจิตวิทยาก็ไม่ใช่ปัญหา เมื่อตัดสินใจให้กับตนเองได้แล้วสิ่งต่อมาที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเรียนหนังสือ โดยปกติแล้วพื้นฐานการเรียนปริญญาตรีของบ้านเราก็ 4 ปี โดยสามารถเลือกเรียนในสาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งก็มีชื่อที่เรียกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยแต่โดยสรุปก็คือวิชาเดียวกัน โดยสาขาวิชานี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะใส่เอาไว้ในคณะอะไร บางแห่งก็ศึกษาศาสตร์, มนุษยศาสตร์,...

ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย University of California สำหรับผู้สนใจเรียนวิชาจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นหลักสูตรการเรียนที่ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ในตนเองไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยความที่หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนในด้านนี้จะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการทำความเข้าใจด้านความรู้สึกของตัวบุคคลทำให้การเรียนด้านจิตวิทยาจึงจำเป็นต้องอาศัยในเรื่องของประสบการณ์มากกว่าเรื่องของการปฏิบัติอย่างกับสาขาวิชาอื่นๆ หากสถานศึกษาใดมีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาจิตวิทยานั่นทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนด้านนี้จะแห่แหนเข้าไปสมัครเป็นจำนวนมาก สำหรับในสหรัฐฯ หากนึกถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านของจิตวิทยาแล้วคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก University of California มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐฯ รู้จักกับ University of California มหาวิทยาลัยสำหรับคนสนใจด้านจินวิทยา University of California เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ...

ข้อดีของการเรียนจิตวิทยาในต่างประเทศ

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายๆ แห่งก็มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรจิตวิทยาอยู่หลายที่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยเองก็มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ เรียกได้ว่าหากเรียนจบมาก็สามารถประกอบอาชีพหรือทำในสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับสายงานนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เรียนจิตวิทยาหลายคนก็ยังมีความรู้สึกสงสัยว่าในเมื่อมหาวิทยาลัยในไทยก็ดีพออยู่แล้วทำไมหลายคนจึงยังคิดจะเลือกไปเรียนจิตวิทยายังต่างประเทศ ซึ่งตรงจุดนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเรียนที่เมืองไทยก็ไมได้ด้อยไปกว่ากาเรียนยังต่างประเทศเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนที่เลือกไปเรียนจิตวิทยายังต่างประเทศเองก็จะมีข้อดีที่แตกต่างออกไปจากการเรียนในไทยอยู่เหมือนกัน ข้อดีของการเรียนจิตวิทยาในต่างประเทศ เป็นการเรียนที่ศูนย์กลางความคิดด้านจิตวิทยา – สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คือถึงแม้ว่าเมืองไทยก็มีหลักสูตรการเรียนจิตวิทยาที่นำมาจากต่างประเทศแต่การได้มีโอกาสไปเรียนยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางด้านจิตวิทยาขนานแท้อย่างสหรัฐฯ หรืออังกฤษ จะทำให้ผู้ที่มีโอกาสไปเรียนกับผู้ที่มีความรู้ทางจิตวิทยาโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าการเรียนแบบนี้ยังไงย่อมได้เปรียบจากเจ้าของหนังสือหรือเจ้าของหลักสูตรอยู่แล้ว ซึ่งนั่นจะช่วยให้เข้าใจในการเรียนด้านจิตวิทยามากขึ้น ได้ภาษาต่างประเทศ – การไปเรียนยังต่างประเทศแน่นอนว่าพื้นฐานภาษาต้องมีมากในระดับหนึ่งแต่การได้มีโอกาสไปเรียนจิตวิทยายังต่างประเทศก็จะทำให้คุณได้คำศัพท์หรือการใช้คำด้านจิตวิทยากลับมาอีกหลากหลาย ซึ่งหากต้องการใช้งานด้านนี้จริงๆ...

Browse more